Koniec bandytyzmu? Pytania do kandydatów na Urząd Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami na Urząd Prezydenta RP, chciałbym zadać Wam podstawowe pytania. Są to pytania, które w zdrowym społeczeństwie w ogóle nie powinny paść, gdyż odpowiedzi na nie są oczywiste. Jednak dotychczasowe zachowanie się organów państwa polskiego jest często zaprzeczeniem zdrowego rozsądku i ludzkiej przyzwoitości. Dlatego pozwalam sobie odwołać się do podstawowych norm funkcjonowania społeczeństwa. Pytania te publikuję w Internecie. Opublikuję też ewentualne odpowiedzi. Społeczeństwo ma prawo znać sposób myślenia kandydatów na najwyższy urząd w państwie.
Będę wdzięczny za odpowiedź do końca tego miesiąca tj. do 30.04.2020r.

1. Czy państwo polskie za Pana/Pani prezydentury skończy z bandytyzmem dotychczasowych „władz”, fabrykowaniem oskarżeń i zachęcaniem do fałszywych zeznań w sądach?
2. Czy doprowadzi Pan/Pani do zapisu konstytucyjnego o rozstrzyganiu spraw karnych przez ławę przysięgłych? Obecny artykuł 182 Konstytucji jest świadomie ogólnikowy i poza tym jest on ignorowany. Ława przysięgłych zapewni rzeczywistą niezawisłość sądów.
3. Czy za Pana/Pani prezydentury zostanie ograniczony okres tymczasowego aresztu bez postawienia przed sądem, np. do trzech miesięcy?
4. Czy zapewni Pan/Pani aby organy państwa przestały szczuć ludzi przeciwko sobie? Jest to ewidentne w sprawach rozwodowych, gdzie zachęca się kobiety do fałszywych oskarżeń o przemoc w rodzinie i do zawłaszczania majątku rodzinnego.
5. Czy doprowadzi Pan/Pani do wprowadzenia, w przypadku rozwodów, opieki naprzemiennej nad dziećmi przez obojga rodziców, zgodnie z obecną Konstytucją?
6. Czy wprowadzi Pan/Pani konstytucjonalne gwarancje prawa własności np. w postaci tytułów własności w posiadaniu właścicieli, na wzór funkcjonujący w krajach anglosaskich? Obecnie bandyci z organów państwowych są w stanie dokonywać rabunków mienia prywatnego, manipulując prawem i korzystając z całkowitej kontroli ksiąg wieczystych.
7. Czy doprowadzi Pan/Pani do konstytucyjnych gwarancji prawa do prywatnie finansowanej emerytury, bez konieczności płacenia składek na emeryturę państwową?
8. Czy za Pana/Pani prezydentury wprowadzony zostanie konstytucyjny zapis o maksymalnym pułapie podatków?

Z poważaniem
Bogdan Goczyński – bloger

Wypowiedz się

*